PIRKIMO TAISYKLĖS

BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. Šios Pirkimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja asmenų, įsigyjančių UAB Gruta (toliau – Įmonė, Pardavėjas) parduodamas prekes, tarpusavio teises ir pareigas, prekių įsigijimo, apmokėjimo bei pristatymo sąlygas.

 2. Taisyklės taikomos įsigyjant prekes internetinėje parduotuvėje https://uodugaudykle.lt/.

 3. Asmuo, įsigydamas prekes patvirtina, kad susipažino su šiomis Taisyklėmis ir sutinka su jose išdėstytomis sąlygomis.

 4. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Valstybės žinios, 2000-09-06, Nr. 74-2262) bei kitais, Įmonės veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

 5. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti/atnaujinti šias Taisykles. Su pakeitimais Pirkėjas gali susipažinti Pardavėjo internetinėje svetainėje adresu https://uodugaudykle.lt/.

 6. Taisyklėse naudojamos sąvokos:

  1. Įmonė, Pardavėjas – UAB Gruta, juridinio asmens kodas 306148934, adresas Kukučių g. 39, LT-51338 Kaunas;

  2. Pirkėjas – fizinis ar juridinis asmuo, įsigyjantis Pardavėjo parduodamas prekes;

  3. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu;

  4. Prekės – Pardavėjo internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės (elektrinės uodų gaudyklės ir jų priedai);

  5. Asmens duomenys – Pirkėjo, fizinio asmens, pateikiami asmens duomenys, reikalingi prekėms įsigyti;

  6. Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas ir internetinėje svetainėje skelbiamas dokumentas, reglamentuojantis Pirkėjo asmens duomenų rinkimą, naudojimą ir saugojimą.

UŽSAKYMO PATEIKIMAS
 1. Pirkėjas gali užsakyti prekes internetinėje svetainėje https://uodugaudykle.lt/.

 2. Prekių užsakymas:

  1. Pirkėjas išsirenka norimas prekes internetinėje svetainėje https://uodugaudykle.lt/parduotuve ir įdeda prekes į „krepšelį“;

  2. Svetainėje suformuojamas Pirkėjo prekių krepšelis;

  3. Pirkėjas gali peržiūrėti suformuotą krepšelį, keisti pasirinktų prekių kiekį, pasirinkti prekių pristatymo būdą;

  4. Nustatęs norimas parinktis, Pirkėjas spaudžia „Atsiskaityti“ ir yra nukreipiamas į asmens duomenų pateikimo bei apmokėjimo už prekes langą;

  5. Pirkėjas pateikia asmens duomenis, reikalingus prekėms užsakyti: vardą, pavardę, adresą ir elektroninio pašto adresą.

  6. Pirkėjas gali pasirinkti, ar nori gauti Pardavėjo siunčiamus tiesioginės rinkodaros pranešimus;

  7. Pirkėjas apmoka už prekes.

APMOKĖJIMAS UŽ PREKES
 1. Pirkėjui užsisakius prekes šių Taisyklių II skyriuje nurodyta tvarka, Pirkėjas nukreipiamas į apmokėjimo už prekes langą.

 2. Apmokėti už prekes Pirkėjas gali toliau nurodytais būdais:

  1. Apmokėjimas naudojant e-bankininkystę:

   1. Pirkėjui pasirinkus apmokėjimą per e-bankininkystę, Pirkėjas pasirenka norimą banką ir, vadovaujantis sistemos nuorodomis, atlieka apmokėjimą.

  2. Apmokėjimas bankiniu pavedimu:

   1. Pasirinkus šį apmokėjimo būdą, Pirkėjas gali sumokėti už prekes bankiniu pavedimu. Pirkėjui pasirinkus šį mokėjimo būdą, pateikiami mokėjimo rekvizitai, kuriais naudojantis Pirkėjas atlieka bankinį pavedimą.

 3. Prekių kaina, pateikiant užsakymą, nurodoma be pristatymo kainos. Pristatymo kaina pateikiama prieš atliekant apmokėjimą ir pridedama prie bendros užsakymo sumos, Pirkėjui pasirinkus prekių pristatymo būdą.

 4. Pirkimo dokumentai – sąskaitos-faktūros, pateikiamos Pirkėjui elektroniniu būdu, Pirkėjo užsakymo formoje nurodytu elektroniniu paštu.

 5. Užsakymo apmokėjimo informacija pateikiama Pirkėjui el. paštu.

 6. Pirkėjui atšaukus užsakymą ar atsisakius pirkimo-pardavimo sutarties, pinigai pirkėjui grąžinami tokiu pačiu būdu, kaip buvo sumokėta už prekes.

 7. Prekėms taikoma teisės aktų nustatyta garantija.

PREKIŲ PRISTATYMAS
 1. Prekių pristatymo sąlygos:

  1. Prekes pristato transporto/kurjerių įmonė Pirkėjo nurodytu adresu arba į Pirkėjo pasirinktą paštomatą.

  2. Pirkėjas gali pasirinkti atsiimti prekes Pardavėjo nurodytu adresu.

  3. Įprastai prekės pristatomos per 1-3 darbo dienas. Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos per anksčiau nurodytą terminą, ypač jei užsakomos prekės likutis nėra pakankamas.

  4. Siuntos pristatymo ar atsiėmimo metu, kai prekes pristato kurjeris, Pirkėjas ar Pirkėjo atstovas privalo kartu su transporto įmonės atstovu (kurjeriu) patikrinti siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.

  5. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, Pirkėjas ar Pirkėjo atstovas privalo apie siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti transporto įmonės atstovo (kurjerio) pateiktame duomenų kaupiklyje ar popieriniame pristatymo patvirtinime.

  6. Nustačius prekių kiekio ir/ar kokybės ir/ar asortimento neatitikimą(-us), Pirkėjas ar Pirkėjo atstovas siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju Pirkėjas kartu su transporto įmonės atstovu (kurjeriu) surašo laisvos formos aktą, kuriame pažymi rastus pažeidimus.

  7. Pirkėjui ar Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės atstovo (kurjerio) pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos.

  8. Pristačius prekes pirkėjo nurodytu adresu laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su prekių nepristatymu ar pavėluotu pristatymu.

 2. Pirkėjas turi teisę atsiimti prekes Pardavėjo nurodytoje vietoje per 7 dienas nuo pranešimo apie prekių paruošimą atsiėmimui dienos.

ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
 1. Pirkėjas turi teisę:

  1. Gauti kokybiškas prekes, užsakyme nurodytais terminais;

  2. Atšaukti užsakymą ir susigrąžinti sumokėtą už prekes sumą, Prekių grąžinimo taisyklėse nustatyta tvarka;

  3. Naudotis prekėms suteikta garantija (kai garantija taikoma), Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka;

  4. Nepriimti pristatytų prekių, jei matomi pakuotės ir/ar prekės pažeidimai;

  5. Reikalauti, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, jam būtų atlyginta žala, padaryta Pardavėjo tyčiniais ar neatsargiais veiksmais.

 2. Pirkėjo pareigos:

  1. Laiku ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka sumokėti Pardavėjui už prekes;

  2. Priimti prekes iš kurjerio, priimant prekes pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir apžiūrint pristatytos prekės būklę įvertinant, ar nėra prekės pažeidimų;

  3. Priimant prekes pasirašyti priėmimo-perdavimo aktą/važtaraštį ar pateikti prekių priėmimo patvirtinimo faktą kurjerio duomenų kaupiklyje;

  4. Informuoti Pardavėją apie kontaktinių duomenų pasikeitimą ar bet kokias kitas aplinkybes, galinčias turėti įtakos prekių pristatymui patvirtinus užsakymą.

 3. Pardavėjas turi teisę:

  1. Nepradėti vykdyti užsakymo, kol Pirkėjas neapmokėjo už prekes;

  2. Vienašališkai, įspėjęs Pirkėją elektroniniu paštu, keisti prekių pristatymo terminus;

  3. Atšaukti Pirkėjo pateiktą užsakymą, jei Pirkėjas šių Taisyklių IV skyriuje nustatyta tvarka, nepriima pristatomų prekių bei grąžinti pirkėjui sumokėtą už prekes pinigų sumą;

  4. Vienašališkai keisti parduodamų prekių kainas. Kainų pakeitimai netaikomi patvirtintiems užsakymams;

  5. Reikalauti, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, jam būtų atlyginta žala, padaryta Pirkėjo tyčiniais ar neatsargiais veiksmais.

 4. Pardavėjo pareigos:

  1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse nustatyta tvarka pateikti Pirkėjui kokybiškas prekes;

  2. Pateikti visą reikalingą informaciją dėl prekių užsakymo, apmokėjimo, pristatymo, grąžinimo/keitimo bei garantijos sąlygų;

  3. Bendradarbiauti su Pirkėju visais, su prekių įsigijimu susijusiais klausimais, spręsti iškilusias problemas.

ATSAKOMYBĖ
 1. Pirkėjas atsako už duomenų, pateiktų užsakymo formoje, teisingumą. Pardavėjas neatsako už pavėluotą prekių pristatymą, jei Pirkėjas pateikia neteisingus duomenis.

 2. Pardavėjas atsako už prekių išsaugojimą iki prekių perdavimo Pirkėjui momento. Perdavus prekes Pirkėjui, prekių atsitiktinio žuvimo rizika pereina Pirkėjui.

 3. Pardavėjas atsako už tinkamos kokybės prekių pristatymą Pirkėjui, prekių užsakyme nurodytais terminais.

 4. Pardavėjas neatsako už tai, kad Pardavėjo internetinėje parduotuvėje pateiktos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamos įrangos (kompiuterio/telefono/planšetės) ypatumų.

 5. Jei Pardavėjo internetinėje svetainėje pateiktos nuorodos į kitų, trečiųjų šalių, internetines svetaines, tai Pardavėjas neatsako už informacijos, kurią Pirkėjas pamato paspaudus šias nuorodas, teisingumą. Už trečiųjų šalių pateiktos informacijos teisingumą, atsako tretieji asmenys.

 6. Abi Šalys atsako už nuostolių, sukeltų kitai Šaliai, atlyginimą.

ATLEIDIMAS NUO ATSAKOMYBĖS
 1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už savo įsipareigojimų, nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jeigu ji įrodo, kad šių įsipareigojimų nebuvo galima įvykdyti dėl „force majeure“ (nenugalimos jėgos) aplinkybių, kurių Šalis negalėjo numatyti ir kurių ji negalėjo išvengti ar įveikti. Nustatant „force majeure“ aplinkybes, taikomos LR Vyriausybės 1996.07.15 nutarimo Nr.840 nuostatos.

 2. Šalis, negalinti vykdyti savo įsipareigojimų dėl „force majeure“ aplinkybių, turi kuo skubiau apie tai pranešti kitai Šaliai. Apie „force majeure“ aplinkybes būtina pranešti ir tuomet, kai išnyksta pagrindas nevykdyti įsipareigojimų.

 3. Pagrindas atleisti nuo atsakomybės atsiranda nuo „force majeure“ aplinkybių atsiradimo momento pateikus visus dokumentus ir įrodymus arba jeigu apie jas nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi, įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
 1. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą Pardavėjo internetinėje svetainėje patvirtina, kad susipažino su šiomis Taisyklėmis bei žino, supranta ir sutinka, kad Pardavėjas, užsakymo administravimo bei komunikavimo su Pirkėju tikslu, tvarko šiuos Pirkėjo asmens duomenis:

  1. Vardą ir pavardę – sutarties sudarymo, užsakymo pateikimo ir vykdymo tikslais;

  2. Adresą – sutarties sudarymo, prekių pristatymo tikslais;

  3. Elektroninio pašto adresą – sutarties sudarymo, komunikavimo tikslais;

  4. Banko sąskaitos numerį ir kitus apmokėjimui už prekes reikalingus rekvizitus – užsakymo apmokėjimo tikslu.

 2. Šalys įsipareigoja laikytis asmens duomenų apsaugos reikalavimų, nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Darbo kodekse ir kituose asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 3. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Pirkėjo, kaip duomenų subjekto, kurio asmens duomenys tvarkomi užsakymo vykdymo bei komunikavimo tikslais, teises:

  1. Teisę žinoti (būti informuota (-u)) apie asmens duomenų tvarkymą;

  2. Teisę susipažinti su asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

  3. Teisę reikalauti ištaisyti, patikslinti ar papildyti neteisingus ar neišsamius asmens duomenis;

  4. Teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;

  5. Teisę nesutikti su duomenų tvarkymu;

  6. Teisę visais iškilusiais klausimais dėl asmens duomenų tvarkymo kreiptis į Pardavėją.

 4. Asmens duomenys tvarkomi bei saugomi, remiantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 5. Pirkėjui norint įgyvendinti aukščiau išvardintas teises, pateikiami Pardavėjo kontaktiniai duomenys: info@uodugaudykle.lt.

 6. Išsami informacija apie Pardavėjo vykdomą asmens duomenų tvarkymą, duomenų subjektų teises bei jų įgyvendinimą, pateikiama Pardavėjo patvirtintoje ir internetinėje svetainėje patalpintoje Privatumo politikoje.

TEISĖ ATSISAKYTI PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES
 1. Pirkėjas, fizinis asmuo (vartotojas), gali bet kuriuo metu per 14 dienų laikotarpį nuo prekių gavimo momento, nenurodydamas priežasties, atisakyti internetinėje parduotuvėje sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžinti Pardavėjui įsigytas prekes.

 2. Norėdamas atsisakyti sudarytos sutarties, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui tinkamai užpildytą pavyzdinę sutarties atsisakymo formą arba aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. Sutarties atsisakymo forma pateikiama šių Taisyklių priede Nr. 1.

 3. Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo pateikti Pardavėjui prekių įsigijimą patvirtinantį dokumentą - sąskaitą-faktūrą.

 4. Grąžinamos kokybiškos prekės turi būti:

  1. Nenaudotos;

  2. Tvarkingos išvaizdos;

  3. Originalioje, nepažeistoje pakuotėje (pakuotės pažeidimu nelaikomi tokie pažeidimai, kurie yra būtini prekei apžiūrėti);

  4. Pilnos komplektacijos (jei prekė buvo sukomplektuota).

 5. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamas prekes, jei jos neatitinka šių Taisyklių 39.1.-39.4. punktuose nurodytų sąlygų.

 6. Prekės grąžinimo išlaidas padengia Pirkėjas.

 7. Pardavėjas, gavęs grąžintas prekes ir įvertinęs jų būklę (kokybę), ne vėliau kaip per 14 dienų grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtą pinigų sumą ir atlygina prekių pristatymo išlaidas. Sumokėta suma Pirkėjui grąžinama naudojant tokį patį metodą, kokiu Pirkėjas apmokėjo už prekes (išskyrus mokėjimo grynaisiais pinigais atvejus (Taisyklių punktas Nr. 10.4.), tokiu atveju pinigai grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, kurią Pirkėjas nurodo prekių grąžinimo formoje).

 8. Sutarties atsisakymas ir prekių grąžinimas netaikomas sutartims dėl:

  1. Pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;

  2. Dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

  3. Dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais.

 9. Teisė nenurodant priežasties per 14 dienų atsisakyti nuotolinės sutarties, juridiniams asmenims nėra taikoma.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 1. Šios Taisyklės galioja nuo 2024 m. gegužės 31 d.

 2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai atnaujinti šias Taisykles. Atnaujinta Taisyklių redakcija patalpinama Pardavėjo interneto svetainėje.

 3. Iš šių Taisyklių kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

 4. Ginčai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami abipusiu Šalių derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 5. Jei Pirkėjas, fizinis asmuo (vartotojas), nesutinka su Pardavėjo parengtu atsakymu į Pirkėjo pretenziją/prašymą, Pirkėjas gali pateikti skundą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai tiesiogiai adresu Vilniaus g. 25, Vilnius, el. paštu tarnyba@vvtat.lt, telefonu +370 52 62 67 51, bei interneto svetainėje www.vvtat.lt. Taip pat Pirkėjas gali užpildyti prašymo formą elektroninėje ginčų sprendimo platformoje, adresu https://ec.europa.eu/odr/.