PREKIŲ GRĄŽINIMAS/KEITIMAS

 1. Pirkėjas turi teisę pateikti skundą Pardavėjui dėl pažeistų prekių, pateikdamas Pardavėjui nustatytos formos prašymą (šių Taisyklių priedas Nr. 2) bei prekių pirkimą patvirtinantį dokumentą – sąskaitą-faktūrą.

 2. Prašymas gali būti pateikiamas tiesiogiai Pardavėjui adresu Kukučių g. 39, LT-51338 Kaunas arba elektroniniu paštu info@uodugaudykle.lt.

 3. Teikdamas prašymą Pirkėjas turi nurodyti:

  1. Bendrąją informaciją:

   1. Pirkėjo duomenis: vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, apmokėjimo už prekes būdas (jei prašoma grąžinti už prekę sumokėtus pinigus);

   2. Duomenis apie prekę: prekės pavadinimas, kiekis;

   3. Duomenis apie užsakymą: užsakymo numeris, sąskaitos-faktūros numeris, prekės gavimo data;

   4. Duomenis apie prekės pažeidimo pobūdį.

  2. Reikalavimą Pardavėjui, kuris gali būti:

   1. Prekės pakeitimas, arba

   2. Pinigų, sumokėtų už prekę, grąžinimas.

 4. Pirkėjas privalo, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prašymo pateikimo, grąžinti Pardavėjui prašomas pakeisti prekes arba prekes už kurias prašoma grąžinti pinigus.

 5. Pardavėjas, gavęs pirkėjo prašymą, įvertina jo pagrįstumą ir nustačius, kad prašymas pagrįstas, ne vėliau kaip per 14 dienų pakeičia nekokybišką prekę kokybiška arba grąžina Pirkėjui jo už prekę sumokėtus pinigus.

PREKIŲ GRĄŽINIMAS, KAI PREKĖS PAŽEIDŽIAMOS PRISTATYMO METU
 1. Tuo atveju, kai prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas privalo pristatymo metu kartu su kurjeriu apžiūrėti prekės pakuotę ir įvertinti, ar pakuotė nėra pažeista.

 2. Pastebėjęs pakuotės pažeidimus, Pirkėjas tai pažymi siuntos pristatymo akte. Pirkėjas kartu su kurjeriu apžiūri pakuotėje esančias prekes ir nustačius jų pažeidimus prekių nepriima, kurjeris grąžina prekes Pardavėjui. Pardavėjas ne vėliau kaip per 14 dienų išsiunčia Pirkėjui analogiškas prekes, kurias Pirkėjas buvo užsisakęs.

 3. Tuo atveju, jei Pardavėjas neturi prekių ir jų pristatymas Pirkėjui gali užtrukti ilgiau nei 14 dienų, Pardavėjas susisiekia su Pirkėju ir suderina naują prekių pristatymo terminą. Pirkėjui nesutikus su nauju prekių pristatymo terminu, Pardavėjas gražina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus.

 4. Jei Pirkėjas priima prekes ir pasirašo siuntos pristatymo akte, laikoma, kad prekės pristatytos tinkamos kokybės ir nepažeistos.